Sản xuất đậu phụ mất vệ sinh tràn lan ở Đà Nẵng
Mtđt15/04/2018
Mới đây, đoàn liên ngành do Ban quản lý An toàn thực phẩm TP. Đà Nẵng chủ trì thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến đậu khuôn trên địa bàn.
1 2 3 4 5 6 ... 13