Sự thật về thực phẩm chợ đầu mối gắn mác...đồ quê (Kỳ 1) 
Trang Triệu - Triệu Hồ14/03/2018
Nhiều năm trở lại đây, người dân thành phố có tâm lý “sính” đồ quê, nắm bắt được tâm lý này nhiều người bán hàng đã gán mác “ở quê” cho nhiều thực phẩm.
1 2 3 4 5 6 ... 13