Quảng Ninh: Phát hiện 2.189 cơ sở vi phạm ATTP từ đầu năm 2018
MTĐT09/08/2018
Tính từ đầu năm 2018 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập 469 đoàn thanh tra, kiểm tra định kỳ VSATTP tại 12.004 lượt cơ sở. Trong quá trình thanh, kiểm tra phát hiện có tới 2.189 cơ sở vi phạm.
1 2 3 4 5 ... 13