Hà Nội quy trách nhiệm lãnh đạo địa phương để xảy ra ô nhiễm dịch tả
N.Khánh06/03/2019
Lãnh đạo UBND thành phố khẳng định "nơi nào để xảy ra tình trạng người dân ném lợn chết ra sông, ao, hồ, bãi rác...thì chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm".
1 2 3 4 5 ... 13