TP Hồ Chí Minh: Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm còn lắm gian nan
Mtđt11/04/2017
Hiện nay các cơ quan chức năng TP HCM mới chỉ kiểm soát được chất lượng nông sản, thịt cá tại các chợ đầu mối, còn tại các chợ truyền thống, chợ nhỏ lẻ vẫn đang bị bỏ ngỏ…