TP.HCM đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm
Ngọc Bùi07/11
Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, có chức năng tham mưu, giúp UBND TP thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 13