Bộ Y tế thu hồi thuốc Cốm Trẻ Việt do Viện Dược liệu sản xuất
K.A13/03
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo thu hồi trên toàn quốc lô thuốc Cốm Trẻ Việt do Viện Dược liệu sản xuất do lô thuốc này không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 13