Quận Bắc Từ Liêm: Triển khai nguyên lý y học gia đình
Mtđt05/12
Trong những năm qua, mạng lưới y tế cơ sở ở Việt Nam đã được củng cố và phát triển. Y tế cơ sở từ chỗ chỉ là "tuyến dưới" đã và đang trở thành "trung tâm" và được coi là nền tảng.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 66