Quy trình và thời hạn giải quyết khiếu nại

Xin hỏi, trình tự và thủ tục giải quyết khiếu nại, và thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp quá thời hạn giải quyết khiếu nại thì tôi cần phải làm gì?

Mtđt 15:59pm, 11/09/2019

Câu hỏi:

Tôi có làm đơn khiếu nại quyết định thu hồi đất đến chủ tịch UBND huyện B (xin phép được giấu tên), tuy nhiên đến nay đã hơn 2 tháng mà chưa nhận được bất kỳ văn bản hay động thái gì của UBND huyện về việc giải quyết đơn. Xin hỏi, trình tự và thủ tục giải quyết khiếu nại, và thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp quá thời hạn giải quyết khiếu nại thì tôi cần phải làm gì?

Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chuyên mục hỏi đáp Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Về thời hạn thụ lý giải quyết khiếu nại:

Theo quy định của pháp luật khiếu nại thì Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật Khiếu nại, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Theo thông tin bạn cung cấp và đối chiếu với quy định tại Điều 27 Luật Khiếu nại năm 2011 và khoản 1 Điều 1 Thông tư số: 02/2016/TT-TTCP quy định về việc thụ lý giải quyết khiếu nại thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại quyết định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật khiếu nại về các khiếu nại không được thụ lý giải quyết, thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết.

Đối với trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung và cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại thì thụ lý khi trong đơn khiếu nại có đầy đủ chữ ký của những người khiếu nại và có văn bản cử người đại diện trình bày nội dung khiếu nại. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do trong văn bản thông báo cho người khiếu nại.

Do đó, trường hợp bạn gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện đã ra quyết định thu hồi đất mà Chủ tịch UBND huyện vẫn chưa ra văn bản thông báo thụ lý hoặc không thụ lý cho bạn là vi phạm nghiêm trọng quy định về thời hạn thông báo thụ lý theo quy định tại Điều 27 Luật Khiếu nại năm 2011.

Về thời hạn giải quyết khiếu nại:

Căn cứ quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại năm 2011 thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại là không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Như vậy, tùy vào tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc hoặc vị trí địa lý mà bạn khiếu nại thì có thời hạn giải quyết khiếu nại rơi vào một trong các trường hợp nêu trên.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp được biết.

Nội dung giải quyết khiếu nại:

Trong thời giải quyết khiếu nại nêu trên thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm:

+/ Kiểm tra lại quyết định hành chính của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay;

+/ Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm (sau đây gọi chung là người có trách nhiệm xác minh) xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; việc đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ. Và người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc đối thoại.

Việc đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải ghi rõ ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do; biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại. Và kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

Trường hợp quá thời hạn giải quyết khiếu nại vẫn không được giải quyết thì phải làm gì?

Căn cứ vào Điều 33 Luật Khiếu nại năm 2011 thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì bạn có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai là Chủ tịch UBND cấp tỉnh; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

Đối với trường hợp khiếu nại lần hai này thì bạn phải gửi đơn kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, các tài liệu có liên quan cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai được biết.

Hoặc bạn cũng có thể có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Nếu cần có sự hỗ trợ, tư vấn thêm bạn đọc có thể liên hệ theo địa chỉ phía dưới đây.

Luật gia: Lê Minh
Địa chỉ: Tòa nhà New Skyline KĐT Văn Quán, P.ăn Quán, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
Hotline: 0961.272.396
Email: Haiminhlawfirm@gmail.com

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Quy trình và thời hạn giải quyết khiếu nại tại chuyên mục Văn bản chính sách – Hỏi đáp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất