Cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình được xã giao đất trái thẩm quyền
Mtđt19/03
Năm 1994 gia đình tôi được xã giao đất để ở, diện tích 333 m2. Không tranh chấp với ai. Bây giờ tôi muốn làm sổ đỏ thì pháp luật có cho phép làm không?
1 2 3 4 5 6 ... 21