Bộ Tài chính đề xuất tăng 5% phí môi trường với nước thải
Mtđt18/04
Các cơ sở kinh doanh sẽ phải nộp phí đối với nước thải sinh hoạt là 15% thay vì 10% trên giá bán của 1 m3 nước sạch nếu đề xuất tăng 5% phí nước thải sinh hoạt được thông qua.
1 2 3 4 5 ... 21