Quy định xử lý đối với các nghĩa trang gây ô nhiễm môi trường
Mtđt02/09/2017
Hỏi: Thưa luật sư, hiện nay pháp luật có quy định xử lý đối với các nghĩa trang gây ô nhiễm môi trường hay không?