Từ 1/1/2018: Người lao động được hưởng lương hưu thế nào?
Mtđt01/08/2017
Lao động (LĐ) nữ đủ 55 tuổi, nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi phải có đủ 30 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) mới được hưởng tối đa 75%.