Ưu thế thuê đất trả tiền một lần so với thuê đất trả tiền hàng năm?
MTĐT18/12/2017
Thưa luật sư, tổ chức thuê đất trả tiền một lần có ưu thế gì hơn so với thuê đất trả tiền hàng năm không?