Tết Nguyên Đán năm Canh Tý 2020 được nghỉ bao nhiêu ngày?
Mtđt15/07
Thời gian nghỉ Tết Âm lịch theo Khoản 1 Điều 115 của Bộ luật lao động do người sử dụng lao động lựa chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch.
1 2 3 4 5 ... 21