Đặt cọc mua bán đất cần phải lưu ý gì để đảm bảo về mặt pháp lý?
Mtđt24/02
Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì Đặt cọc được hiểu là việc một bên (bên đặt cọc) giao cho bên kia (bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác
1 2 3 4 5 ... 25