Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lầm Đồng

Ngày 22/1/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 02/2020/QĐ-UBND Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

MTĐT 15:25pm, 10/04/2020

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, Quyết định 02/2020/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ 15 quyết định về giá đất trước đó.

Cụ thể, giá đất ở tại nông thôn được xác định bằng mức giá chuẩn (giá đất của đường, đoạn đường có trong danh mục Bảng giá đất ở tại nông thôn), nhân (x) với tỷ lệ (%) điều chỉnh chiều sâu và các hệ số, gồm: KĐH, KTL, KGR (nếu có các điều kiện tương ứng).

Ảnh minh họa.

Giá đất đô thị được xác định theo vị trí. Trong đó, giá đất của Vị trí 1 (mặt tiền đường, phố) được xác định bằng mức giá chuẩn Vị trí 1 (giá đất của đường, phố có trong danh mục Bảng giá đất ở tại đô thị), nhân (x) với các hệ số (nếu có các điều kiện tương ứng), gồm: Hệ số địa hình (KĐH), Hệ số thuận lợi (KTL).

Giá đất Vị trí 2, 3, 4 được tính bằng Hệ số vị trí (KVT) theo mức giá chuẩn Vị trí 1 của đường, phố (giá đất của đường, phố có trong danh mục Bảng giá đất ở tại đô thị) thông với đường hẻm đó, nhân (x) với các hệ số (nếu có các điều kiện tương ứng), gồm: Hệ số địa hình (KĐH), Hệ số thuận lợi (KTL), Hệ số giáp ranh (KGR).

Giá đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) được xác định theo từng loại đất và được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với giá đất ở đã bao gồm các hệ số điều chỉnh theo các điều kiện tương ứng (trừ Hệ số địa hình KĐH) và theo nguyên tắc quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này.

Chi tiết Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lầm Đồng tại chuyên mục Văn bản chính sách – Hỏi đáp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất