Quy định tách thửa đất còn chồng chéo, người dân TP.HCM mỏi mòn chờ
Mtđt02:45 chiều
Sau gần 3 năm có hiệu lực, quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đất trên địa bàn TP.HCM đã bộc lộ nhiều bất cập. Trong khi chờ điều chỉnh, Sở Quy hoạch–Kiến trúc đã có những đề xuất tháo gỡ.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 30