Tổ chức sắp xếp cán bộ, công chức xã
MTĐT12:01 chiều
Theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ban hành ngày 11/10/2019, Chính phủ đã có những chỉ đạo mới liên quan đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 21