Điều kiện để được cấp sổ đỏ cho đất đang sử dụng trước 15/10/1993
MTĐT12/11
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 22