Lập 4 đoàn kiểm tra công tác quản lý chất thải rắn trên cả nước
Mtđt24/04
Tổng cục Môi trường đang xúc tiến việc thành lập bốn đoàn kiểm tra với sự tham gia của cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường; ủy ban nhân dân và sở tài nguyên và môi trường, xây dựng.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 18