Điều kiện chuyển nhượng QSDĐ và rủi ro khi lập vi bằng khi giao dịch
Mtđt24/06
Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 19