Quận 12, TP. HCM: Phường nay đúng mai sai - người dân lãnh đủ

Vấn đề mà dư luận quan tâm là Chủ tịch UBND phường Thới An, đã ban hành 3 quyết định cho cùng 1 vụ việc, là không đúng quy định pháp luật, do trình độ năng lực yếu kém hay thiếu tinh thần trách nhiệm?

Minh Yến - Thế Bôn 15:01pm, 27/08/2018

Thời gian gần đây, UBND phường Thới An ban hành hàng loạt quyết định chỉ để xử lý một lá đơn khiếu nại (KN) của doanh nghiệp (DN), đã gây bức xúc trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Vì sao lại có tình trạng trên, chúng tôi đã về nơi xảy ra vụ việc để tìm hiểu.

Biên bản lập không đúng quy định

Theo đơn của bà Vũ Thị Thúy, Giám đốc Chi nhánh Nguyên Hương Garden - Công ty TNHH cà phê Nguyên Hương Garden 9999, địa chỉ 149 đường TA 16 phường Thới An, KN hành vi hành chính của ông Nguyễn Văn Chinh, Công chức địa chính-Xây dựng phường Thới An, tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính về xây dựng, bà Thúy có mặt tại quán và các nhân viên, những người hàng xóm nhưng lại ghi là bà Thúy vắng mặt.

Bà Thúy có sửa chữa cải tạo nhà từ cuối năm 2014, có đăng ký nội dung sửa chữa với UBND phường và theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng, việc sửa chữa, cải tạo không phải có giấy phép xây dựng. Sau khi sửa chữa, cải tạo xong, Chi nhánh Nguyên Hương Garden đã hoạt động tại đây từ đầu năm 2015 đến nay theo giấy phép hoạt động Chi nhánh của Sở Kế hoạch đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp nhưng lại bị lập biên bản về công trình, bộ phận công trình xây dựng không phép mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng là mang tính áp đặt, không phù hợp thực tế, trái với văn bản chỉ đạo số 8723/UBND-ĐT ngày 26/11/2013 của UBND quận 12.

Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: Khi phát hiện vi phạm hành chính, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản thì trường hợp này, 2 cán bộ phường và Thanh tra viên đã lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, vì làm gì có sai phạm để kịp thời lập biên bản!?
- Biên bản vi phạm hành chính phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm vi phạm, thì trường hợp này, 2 cán bộ không xác định được thời gian vi phạm.
- Biên bản không xác định được hành vi vi phạm, biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm, không thu giữ được vật chứng, phương tiện vi phạm.
- Biên bản không xác định được đối tượng vi phạm hành chính, lập biên bản khi tôi đang ở trong nhà nhưng ghi chủ nhà vắng mặt, là hành vi bịa đặt, sai sự thật.
- Hành vi của ông Chinh - cán bộ địa chính phường, đã vi phạm nghiêm trọng Điều 22 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam “ Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý”. Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Chinh còn có dấu hiệu vi phạm Khoản 2 Điều 124 Bộ Luật hình sự, về hành vi xâm phạm trái phép chỗ ở của công dân, gây hậu quả nghiêm trọng, do vi phạm có tổ chức, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ.

Chi nhánh cà phê Nguyên Hương Garden hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhưng 2 cán bộ phường và Thanh tra Xây dựng, đã có hành vi vi phạm pháp luật, làm khó, làm cản trở hoạt động của doanh nghiệp, gây tâm lý hoang mang, bất an cho chủ doanh nghiệp và người lao động, là trái với tinh thần Quốc gia khởi nghiệp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trong đơn, bà Thúy đề nghị UBND phường Thới An thu hồi Biên bản vi phạm hành chính số 40/BB-VPHC ngày 16/11/2017 do công chức địa chính phường lập, có nội dung trái pháp luật và xử lý người vi phạm theo quy định của Luật cán bộ, công chức.

Sau khi tiếp nhận đơn, ngày 12/1/2018, Chủ tịch UBND phường Thới An ký Quyết định số 16/QĐ-UBND về việc giải quyết KN của bà Vũ Thị Thúy. Trong Quyết định, UBND phường Thới An nhận thấy, việc ông Nguyễn Văn Chinh lập biên bản vi phạm hành chính đối với công trình xây dựng vi phạm của bà Thúy là hoàn toàn phù hợp Khoản 4 Điều 59 Nghị định 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ; không vi phạm Điều 22 chương II về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013. Việc ông Nguyễn Văn Chinh đã ghi nhận bà Vũ Thị Thúy vắng mặt trong biên bản và có 2 người làm chứng là hoàn toàn phù hợp với quy định.

Bà Vũ Thị Thúy xây dựng công trình không phép tại địa chỉ 149, tổ 2 khu phố 6, phường Thới An vào thời điểm tháng 1/2014, kết thúc hành vi vi phạm trong năm 2014. Do đó, hành vi VPHC của bà Thúy đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 121/2013/NĐ-CP , tuy nhiên vẫn thuộc trường hợp phải xử lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 02/2014/NĐ-CP ngày 12/2/2014 của Bộ Xây dựng. Vì vậy, việc ông Nguyễn Văn Chinh phối hợp với Đội Thanh tra địa bàn quận 12 lập biên bản VPHC số 40/BB-VPHC ngày 16/11/2017 đối với công trình xây dựng của bà Thúy là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

Từ những căn cứ và nhận định trên, Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 12/1/2018 của UBND Phường Thới An công nhận toàn bộ nội dung Biên bản VPHC số 40/BB-VPHC do ông Nguyễn Văn Chinh lập, đối với công trình xâydựng tại số 149, tổ 2,khu phố 6, phường Thới An, do bà Thúy làm chủ đầu tư. Bác toàn bộ yêu cầu của bà Vũ Thị Thúy về việc hủy bỏ Biên bản VPHC số 40/BB-VPHC.
Không đồng ý với quyết định trên, bà Thúy làm đơn KN gửi UBND quận 12 xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

1 vụ việc ban hành 3 quyết định.

Sau khi nhận đơn KN của bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch UBND quận 12 ban hành Thông báo số 66/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết KN lần 2 và có Quyết định số 06/QĐ-UBND-TTr giao nhiệm vụ xác minh nội dung KN đối với KN lần 2 của bà Vũ Thị Thúy, liên quan đến Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 21/1/2018 của Chủ tịch UBND phường Thới An về giải quyết KN của bà Vũ Thị Thúy. Trong quá trình thụ lý giải quyết, UBND quận 12 nhận thấy việc giải quyết KN của Chủ tịch UBND phường Thới An là chưa đầy đủ, chưa giải quyết yêu cầu triệt để của công dân.

Văn bản của Chủ tịch UBND quận 12

Thực hiện chỉ đạo của UBND quận 12, ngày 13/4/2018, Chủ tịch UBND phường Thới An Hồ Minh Hoàng đã ban hành Quyết định số 132/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 12/1/2018 của UBND phường Thới An về giải quyết KN của bà Vũ Thị Thúy. Lý do thu hồi là việc giải quyết KN chưa đầy đủ theo yêu cầu của bà Vũ Thị Thúy, cụ thể là chưa xác định rõ hành vi của ông Nguyễn Văn Chinh- Công chức địa chính- xây dựng lả đúng hay sai.

Tiếp đó, ngày 17/4/2018, Chủ tịch UBND phường Thới An Hồ Minh Hoàng, ký tiếp Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn của bà Vũ Thị Thúy.
Sau khi lập luận và dẫn chứng, lặp lại những nội dung trong Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 12/1/2018, UBND phường Thới An công nhận hành vi hành chính của ông Nguyễn Văn Chính trong việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với công trình xây dựng do bà Thúy làm chủ đầ tư là đúng quy định và giữ nguyên toàn bộ nôi dung biên bản VP HC số 40/BB-VPHC. Bác toàn bộ yêu cầu của bà Thúy hủy bỏ biên bản VPHC số 40/BB-VPHC lập ngày 16/11/2017.Không đồng ý với Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của Chủ tịch UBND phườngThới An, bà Vũ Thị Thúy lại có đơn KN, gửi UBND quận 12 xem xét, thụ lý theo thẩm quyền.

Quyết định thu hồi, hủy bỏ của UBND phường Thới An

Vấn đề mà dư luận quan tâm là Chủ tịch UBND phường Thới An, đã ban hành 3 quyết định cho cùng 1 vụ việc, là không đúng quy định pháp luật, do trình độ năng lực yếu kém hay thiếu tinh thần trách nhiệm, làm theo tùy hứng. UBND phường nay đúng mai sai, còn người dân thì lãnh đủ. Không lẽ những cán bộ như vậy vẫn ung dung tại vị !?

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Quận 12, TP. HCM: Phường nay đúng mai sai - người dân lãnh đủ tại chuyên mục Pháp luật Môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất