Vĩnh Bảo, Hải Phòng: Vì sao nhà hàng Hoà An chưa bị cưỡng chế?
Đặng Phục - Nam Phong28/06
Thực tế việc nhà hàng Hoà An san lấp xây dựng trên diện tích 206m2 chỉ được UBND xã Tam Cường lập biên bản khi san lấp, còn khi đào móng và xây dựng thì lại không được báo cáo kịp thời lên UBND huyện.
1 2 3 4 5 6 ... 38