Nghi vấn Hải Phát xả nước thải trực tiếp ra môi trường suốt 5 năm
Mtđt18/07
Mới đây, Ban quản lý tòa nhà CT2A-B thuộc KĐT Tân Tây Đô đã thực hiện rà soát hệ thống xử lý nước thải, từ đây nhiều câu chuyện động trời về hệ thống xử lý nước thải tại Tân Tây Đô.
1 2 3 4 5 ... 38