Đắk Nông: Bắt giam chủ tịch xã nhận hối lộ
Trần Quỳnh16/03/2018
Được xác định có hành vi nhận hối lộ của các đối tượng khai thác trái phép rừng thông cộng đồng tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông, một chủ tịch xã bị bắt để điều tra, làm rõ.