Gia Lai: Báo động tình trạng khai thác rừng trái phép
Mai Trung12/08
Chính quyền huyện Kông Chro và Ia Pa đã cử đoàn liên ngành hơn 30 người vào rừng để xác định lại vị trí và số lượng gỗ bị lâm tặc khai thác trái phép.
1 2 3 4 5 ... 38