Dự án Đại học Quốc gia TP.HCM: Khiếu nại 20 năm vẫn chưa giải quyết

UBND quận Thủ Đức chậm giải quyết đơn khiếu nại, giải quyết nhiều lần, lần sau lại có nội dung khác lần trước, gây bức xúc trong dư luận (MT&ĐT VN đã phản ánh).

Minh Yến - Thế Bôn 09:11am, 03/01/2018

Từ hàng chục năm qua, các hộ dân phường Linh Trung, quận Thủ Đức có nhiều đơn khiếu nại (KN) phần đất của họ không nằm trong quy hoạch dự án (DA) Đại học quốc gia (ĐHQG) TP.HCM nhưng lại bị kiểm kê, cưỡng chế thu hồi đất, áp đặt bồi thường với giá....tượng trưng. Trong đó. trường hợp của bà Trần Thị Bích Lự, UBND quận Thủ Đức chậm giải quyết đơn KN, giải quyết nhiều lần, lần sau lại có nội dung khác lần trước, gây bức xúc trong dư luận (MT&ĐT VN đã phản ánh).

Luật sư tham dự đối thoại nhưng không được phát biểu.

Không đồng ý với quyết định số 6479/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND quận Thủ Đức, bà Trần Thị Bích Lự có đơn KN gửi UBND TP.Hồ Chí Minh,để giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 9/5/2016, Văn phòng UBND TP.HCM có Văn bản số 3881/VP-PCNC, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Khoa, giao Thanh tra thành phố kiểm tra nội dung KN của bà Trần Thị Bích Lự, báo cáo, đề xuất kèm dự thảo văn bản trình UBND thành phố xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Thời gian thực hiện theo Luật Khiếu nại. Sau khi kiểm tra, rà soát vụ việc, ngày 4/11/2016, Văn phòng UBND thành phố có Văn bản số 6299/UBND-NCPC về việc xử lý đơn KN của bà Trần Thị Bích Lự, giao UBND quận Thủ Đức thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND quận Thủ Đức, để đối thoại lại.Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, ngày 30/12/2016, UBND quận Thủ Đức, tổ chức đối thoại với bà Trần Thị Bích Lự. Tại buổi đối thoại, bà Lự đã mời luật sư tham gia tư vấn và trợ giúp pháp lý cho người KN nhưng đại diện UBND quận Thủ Đức là ông Nguyễn Hữu Anh Tú- Phó Chủ tịch UBND quận, ông Phạm Văn Hùng- Phó Chánh Thanh tra quận, đã cản trở không cho luật sư tham gia đối thoại. Sau một thời gian tranh luận, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức mới cho luật sư tham dự cuộc đối thoại nhưng không được phát biểu !?

Đáng chú ý là ý kiến của UBND quận Thủ Đức đã được đánh máy sẵn trong biên bản, không có sự tranh luận trong suốt cuộc đối thoại và ý kiến của bà Lự không được thể hiện đầy đủ trong biên bản, Luật sư tham dự nhưng biên bản không ghi thành phần tham dự là không đúng với các quy định về giải quyết KN, mặc dù luật sư đã xuất trình giấy tờ hợp lệ theo quy định pháp luật. Hơn nữa, ông Lê Ngọc Qúy - Chánh Thanh tra quận Thủ Đức không có mặt tại buổi đối thoại nhưng lại ký tên trong biên bản là trái với quy định pháp luật. Như vậy, việc tổ chức đối thoại chỉ mang tính hình thức, để đối phó, không đối thoại những nội dung mà công dân KN mà chỉcho đủ thủ tục, để ban hành quyết định giải quyết KN lần đầu của UBND quận Thủ Đức.

Hồ cá bà Lự hiện đang quản lý sử dụng không nằm trong quy hoạch ĐHQG

Quyết định chi trả bồi thường không có căn cứ.

Trong buổi đối thoại với bà Trần Thị Bích Lự, UBND quận Thủ Đức khẳng định việc thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, địa phương thực hiện theo Luật Đất đai năm 1993. Vấn để đặt ra là, nếu theo Luật Đất đai năm 1993 thì trình tự, thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phải căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ, trong đó Khoản 1 Điều 22 của Nghị định, có nêu việc phê duyệt Phương án đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố. Tuy nhiên trên thực tế, chưa có bất cứ quyết định nào phê duyệt phương án bồi thường của Chủ tịch UBND thành phố.Hơn nữa, UBND thành phố và UBND quận Thủ Đức, chưa ban hành Quyết định thành lập Hội đồng đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng ở cấp quận, cấp thành phố trong trường hợp đặc biệt. Vậy, dựa trên cơ sở nào UBND quận Thủ Đức ban hành Quyết định về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho bà Lự trong DA xây dưng ĐHQG TP,HCM.

Văn bản của Văn phòng Chủ tịch Nước gửi UBND TP.HCM.

Mặc dù nhiều nội dung trong buổi đối thoại chưa được làm rõ nhưng ngày 10/1/2017, UBND quận Thủ Đức ban hành Quyết định số 149/QĐ-UBND, giải quyết KN của bà Trần Thị Bích Lự, có nội dung: Sửa đổi, bổ sung một phần Quyết định số 6479/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND quận Thủ Đức, về việc chi trả bổ sung tiền bồi thường, hỗ trợ trong DA xây dựng ĐHQG TP.HCM tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, đối với bà Trần Thị Bích Lự. Giao Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) quận tham mưu UBND quận áp giá bồi thường, hỗ trợ bổ sung phần diện tích 100m2 của bà Lự nằm trong ranh giải tỏa theo quy định tại Phương án và các văn bản có liên quan.

Không công nhận KN của bà Lự đề nghị UBND quận Thủ Đức ban hành Quyết định thu hồi hủy bỏ Quyết định số 5630/QĐ-UBND-GPMB ngày 27/7/2009; Quyết định số 9137/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 và Quyết định số 6479/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND quận Thủ Đức, vì KN không có cơ sở. Không đồng ý quyết định trên, bà Trần Thị Bích Lự, KN đến cấp có thẩm quyền.

Vẫn chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

Theo Quyết định số 72/TTg ngày 27/1/1995 của Thủ tướng Chính phủ, diện tích quy hoạch xây dựng ĐHQG TP.HCM là 800 ha, thuộc huyện Thuân An, tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương) là 600 ha, thuộc huyện Thủ Đức, TP.HCM là 200ha. DA ĐHQG theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ bao gồm cả Trường đại học(ĐH) Nông Lâm, ĐH Thể dục Thể thao 2, Tuy nhiên, tại Công văn số 774/CP-KG ngày 24/8/2011 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch ĐHQG TP.HCM, thì Trường ĐH Thể dục Thể Thao, Trường ĐH An ninh và Trường ĐH Nông Lâm, có diện tích 118,2 ha, không nhập vào ĐHQG TP.HCM, trong khi cả 3 trường đại học này đều nằm tại phường Linh Trung, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Từ đó cho thấy, chỉ riêng diện tích 118,2ha củaTrường ĐH Nông lâm tách khỏi ĐHQG TP.HCM thì diện tích đất của ĐHQG trên địa bàn TP.HCM chỉ còn 81,8ha, bao gồm cả diện tích của ĐHAn ninh và ĐH Thể dục Thể thao 2 nhưng UBND TP.HCM, đã ban hành các quyết định:
-Quyết định số 8949/QĐ-UB ngày 27/12/2001 thu hồi và giao đất cho ĐHQG TP.HCM là 8,8490ha.
-Quyết định 8950/QĐ-UB ngày 27/12/2001 thu hồi và giao đất cho ĐHQG là 16,1942ha.
-Quyết định số 3453/QĐ-UB ngày 20/8/2003 giao ĐHQG TP.HCM là 95,8176ha.
Như vậy, tổng diện tích đất mà UBND TP.HCM giao ĐHQG TP.HCM là 120,8608ha, trongđó, số đất giao thừa là 39,0608 ha, trái với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đó là chưa tính phần diện tích của 2 Trường ĐH An ninh và ĐH Thể dụcThể thao.

Cũng xin nói thêm là, theo Quyết định số 154/2001/QĐ-TTg ngày 10/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ giao Giám đốc ĐHQG TP.HCM, phối hợp với các cơ quan chức năng làm thủ tục về giao nhận đất theo quy định hiện hành và xác định mốc giới mới của ĐHQG TP.HCM. Trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ còn nói rõ, những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ... Rõ ràng, việc xác định và bàn giao mốc giới mới của UBND TP.HCM chưa tiến hành thì việc ban hành các Quyết định về chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho gia đình bà Lự là trái với trình tự, thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng, được quy định tại Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 và Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ.Mặt khác, tại Văn bản số4368/VPCP- KNTN ngày 30/6/2011, tryền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND TP.HCM kiểm tra xem xét giải quyết đơn KN của bà Lự liên quan đến thu hồi đất tại số 18/79 tổ 8 khu phố 6, phường Linh Trung và đề xuất biện pháp giải quyết theo quy định, báo cáo kết qủa lên Thủ tướng trong Quý III/2011. Qua kiểm tra, rà soát, ngày 7/8/2013, Bộ TNMT có báo cáo nêu rõ: Hiện nay quy hoạch chi tiết xây dựng ĐHQG TP.HCM đang được xem xét để điều chỉnh, đề nghị UBND TP.HCM căn cứ vào quy hoạch điều chỉnh để giải quyết KN của bà Lự theo quy định pháp luật. Như vậy, có thể khẳng định rằng, các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương đang tiến hành rà soát lại các quy trình giao đất và thu hồi đất liên quan tới diện tích đất của gia đình bà Lự là 35.000m2.Vì vậy, ngày 8/2/2017, bà Lự có đơn KN lần 2 gửi Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đề nghị UBND TP.HCM ban hành quyết định:
-Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 6479/QĐ-UBND ngày 18/11/2015, Quyết định số 5630/QĐ-UBND- GPMB ngày 27/7/2009; Quyết định số 9137/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND quận Thủ Đức, về việc chi trả tiền bồi thường, chi trả bổ sung tiền bồi thường, hỗ trợ trong DA xây dựng ĐHQG TP.HCM tại phường Linh Xuân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.
- Giữ nguyên hiện trạng sử dụng diện tích đất và ao là 35.000m2 do gia đình bà Lự đang quản lý, sử dụng tại số 18/79 tổ 8 khu phố 6, phường Linh Trnng, quận Thủ Đức, TP..HCM, không nàm trong quy hoạch bị thu hồi đất để thực hiện DA Xây dựng ĐHQG TP.HCM.

Theo luật sư Trần Thế Vinh, KN của bà Trần Thị Bích Lự là có căn cứ, cần được UBND thành phố xem xét, giải quyết có tình có lý, đãm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Dự án Đại học Quốc gia TP.HCM: Khiếu nại 20 năm vẫn chưa giải quyết tại chuyên mục Pháp luật Môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất