DA cầu Tân Thuận 2: 10 năm chưa thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng

Không đồng ý với việc giải quyết bồi thường thiệt hại và tái định của UBND quận 4, bà Hòa đã làm đơn khiếu nại.

Minh Yến - Thế Bôn 15:26pm, 04/09/2019

Trường hợp của bà Lê Thái Hòa - là chủ sở hữu hợp pháp căn nhà số 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18 quận 4, khi triển khai dự án xây dựng cầu Tân Thuận 2 thì căn nhà của bà Hòa bị giải tỏa trắng lại không được bố trí tái định cư, với lý do bà Hòa không có hộ khẩu thường trú tại nhà 504 Nguyễn Tất Thành. Trong khi đó, theo quy định của ngành Công an - cán bộ, chiến sĩ chưa có gia đình thì hộ khẩu phải ở tập thể. Vậy, việc không bố trí tái định cư cho bà Hòa đúng hay sai!?

Áp đặt và máy móc

Theo hồ sơ vụ việc cho thấy, Phương án (PA) bồi thường thiệt hại và tái định cư DA xây dựng cầu Tân Thuận 2 do UBND TP.HCM phê duyệt, căn nhà số 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18 quận 4, số tiền trên 997 triệu đồng, tương đương đơn giá 13 triệu đồng/m2. Mức giá này không sát với thực tế, tại thời điểm đó là trên 30 triệu đồng/m2. Do đó, bà Hòa đề nghị được đổi nhà tương đương nhà cũ hoặc thuê, mua nhà của Nhà nước, để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, sau nhiều lần đo đạc, tính toán phần diện tích nhà đất của bà Hòa cứ bị điều chỉnh giảm dần và ngày 29/11/2004, UBND quận 4 tính toán bồi thường thiệt hại cho bà Hòa là:

-Tổng diện tích khuôn viên: 59,40m2

-Diện tích trong lộ giới: 24,12m2 .

-Diện tích trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 30,80m2

-Diện tích còn dư lại là 4,48m2.

-Tổng số tiền đền bù là 569.753.000 đồng, nếu không tái định cư và 482.685.000 đồng, nếu tái định cư.

Đơn của bà Hòa gửi Thủ tướng Chính phủ

Không đồng ý với việc giải quyết bồi thường thiệt hại và tái định của UBND quận 4, bà Hòa đã làm đơn khiếu nại. Ngày 13/5/2005, UBND quận 4 ban hành Quyết định số 363/QĐ-UB-TH, không công nhận nội dung KN của bà Lê Thái Hòa. Vì nội dung Quyết định của UBND quận 4 mang tính áp đặt, không phù hợp với thực tế, làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bà Hòa tiếp tục gửi đơn KN đến UBND TP.HCM. Phải 5 năm sau, UBND TP.HCM mới ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 25/4/2009, có nội dung Công nhận Quyết định giải quyết KN số 363/QĐ-UB-TH ngày 13/5/2005 của UBND quận 4 về giải quyết đơn KN của bà Lê Thái Hòa, là đúng chính sách. Tại Điều 2 của Quyết định còn ghi: Đây là Quyết định cuối cùng của Chủ tịch UBND thành phố về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thái Hòa, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định của UBND TP.HCM phê duyệt phương án bồi thường

Theo Luật sư Trần Thế Vinh, Quyết định 1757/QĐ-UBND ngày 25/4/2009 của UBND TP.HCM, có nội dung không phù hợp với thực tế, vi phạm nghiêm trọng về thời hạn giải quyết KN (5 năm mới ban hành quyết định) được quy định tại Điều 43 Luật KNT. Hơn nữa, Quyết định của UBND thành phố lại khẳng định đây là quyết định giải quyết cuối cùng, là trái pháp luật, vì Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KNTC năm 2004, có hiệu lực từ ngày 1/10/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KNTC năm 2005 có hiệu lực từ ngày 1/6/2006, không quy định quyết định giải quyết lần 2 là quyết định cuối cùng. Quyết định của UBND thành phố đã tước đi quyền KNTC, của công dân, gây bức xúc trong dư luận. Không đồng ý với Quyết định của UBND TP.HCM, bà Lê Thái Hòa, đã làm đơn gửi Thủ tướng Chính phủ, KN Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 25/4/2009 của UBND TP.Hồ Chí Minh. Ngày 14/8/2009, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5571/VPCP-KNTN, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, kết luận KN của bà Lê Thái Hòa.

Cần thực hiện chính sách an dân

Ngày 24/5/2010, Thanh tra Chính phủ có Kết luận số 1277/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, đã chỉ ra các sai sót khi giải quyết trường hợp của bà Lê Thái Hòa: Trong Phương án (PA) bồi thương, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư số 51/PA-UB ngày 25/11/2003 (Phần VIII, Mục 2,3) của UBND thành phố có phê duyệt nội dung tái định cư tại tầng trệt chung cư M2, Tôn Thất Thuyết, phường 1 quận 4 và chung cư Hoàng Diệu H2, phường 9 quận 4 (100 căn) nhưng khi đề xuất thành phố phê duyệt giá bán căn hộ tái định cư, UBND quận 4 không đưa tầng trệt của 2 chung cư trên vào đề xuất nên khi thành phố duyệt PA tái định cư thì không có vị trí này. Đây là lỗi của UBND quận 4 và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 4. Giá tầng trệt chung cư M2, Tôn Thất Thuyết, giá 13.000.000 đồng/m2 mà quận 4 áp dụng để bán cho bà Hòa là giá nhà do Công ty Công ích quận 4 xây dựng, không phải là giá tái định cư của DA đầu tư xây dựng cầu Tân Thuận 2. Vì vậy, việc áp dụng giá này để bán nhà tầng trệt chung cư M2, Tôn Thất Thuyết cho bà Hòa là chưa có cơ sở. Như vậy, bà Lê Thái Hòa yêu cầu được mua nhà tái định cư tại tầng trệt chung cư M2 Tôn Thất Thuyết, đã được UBND TP.Hồ Chí Minh giải quyết nhưng giá bán 13.000.000 đồng/m2 là chưa phù hợp. Trong quá trình xem xét giải quyết, UBND quận 4 và UBND TP.Hồ Chí Minh chưa quan tâm đến hoàn cảnh thực tế của bà Hòa (do bản thân công tác trong ngành Công an, chưa có gia đình nên theo quy định của ngành hộ khẩu phải ở tập thể nên bà Hòa không chuyển khẩu về nhà số 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4). Gia đình bà Hòa thuộc diện chính sách, bà nội là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cha là liệt sĩ Bộ Công an, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, mẹ nguyên là cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh trong kháng chiến chống Pháp. Vấn đề đặt ra là chính quyền địa phương đã áp dụng một cách máy móc, duy ý chí, không đúng pháp lý và đạo lý nhưng “UBND quận 4 vẫn bảo lưu ý kiến trước đây đồng ý giải quyết cho bà lê Thái Hòa được tái định cư tại chung cư M2 Tôn Thất Thuyết, phường 1 quận 4, với đơn giá 13.000.000 đồng/m2, là mức giá đã hỗ trợ cho gia đình chính sách theo chỉ đạo của UBND thành phố là hợp tình, hợp lý” (Công văn số 3403/UBND-NC ngày 12/11/2018 của UBND quận 4).

Như vậy, từ một người có nhà ở hợp pháp, khi thực hiện dự án cầu Tân Thuận 2 thì căn nhà 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18 quận 4, bị giải tỏa trắng. Gia đình bà Hòa đủ điều kiện để bố trí tái định cư tại tầng trệt chung cư M2 Tôn Thất Thuyết. Thế nhưng chỉ vì áp dụng phương án Bồi thường một cách máy móc, duy ý chí, vô cảm, không xem xét đến hoàn cảnh thực tế của bà Hòa và gia đình, lại dùng giá nhà kinh doanh để bố trí định cư là không phù hợp pháp lý và đạo lý. Vì bức xúc trong 15 năm qua không được UBND quận 4, UBND thành phố giải quyết tái định cư, bà Lê Thái Hòa đã làm đơn kêu cứu gửi Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, đề nghị chỉ đạo kiểm tra thực hiện nội dung văn bản số 5507/VPCP-KNTN ngày 9/8/2010 của Văn phòng Chính phủ và Kết luận thanh tra số 1277/KL-TTCP ngày 24/5/2010 của Thanh tra Chính phủ, để giải quyết dứt điểm việc bồi thường thiệt hại và tái định cư đối với căn nhà số 504 Nguyễn Tất Thành, quận 4, như sau:

- Bồi thường đủ diện tích căn nhà 504 Nguyễn Tất Thành, vì căn nhà trên có trước Luật Đất đai năm 1993 và ngày công bố lộ giới năm 1995.

- Duyệt giá bán nhà tái định cư cho bà Hòa, mức giá 6.500.000 đồng/m2 chung cư tầng trệt M2 Tôn Thất Thuyết, vì báo cáo số 185/CV ngày 17/5/2004 của Công ty Dịch vụ công ích quận 4, chi phí đầu tư là 6.262.474 đồng/m2.

- Giải quyết tiền tạm cư từ tháng 11/2004 đến khi nhận nhà tái định cư.

- Hoán đổi căn nhà khác có giá trị tương đương căn nhà 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18 quận 4, bị giải tỏa.

Theo chính sách của Đảng và Nhà nước thì người bị giải tỏa phải có cuộc sống bằng và tốt hơn nơi ở cũ, thì trường hợp của bà Lê Thái Hòa - một gia đình chính sách, một sĩ quan CAND, suốt 15 năm qua đã phải chịu nhiều thiệt thòi, mất mát, ốm đau, bệnh tật, gia đình lý tán. Ai phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này cần được làm rõ.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết DA cầu Tân Thuận 2: 10 năm chưa thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại chuyên mục Pháp luật Môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất