Vụ “nước thải đen như hắc ín” liên quan DA khu dân cư, TM LaGi
Thu Thủy - Xuân Hiển27/02/2018
Ngày 26/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phạm Văn Nam đã có báo cáo số 727 gửi Thường trực Tỉnh ủy về vụ “Nước thải đen như hắc ín xả thẳng ra biển Bình Thuận”.