Cấp sổ đỏ cho hộ gia đình lấn chiếm, sử dụng đất hành lang ATGT
Mtđt06/05
Gia đình tôi có lấn chiếm và tự xây dựng nhà cấp 4 diện tích 60m2 trên đất hành lang giao thông. Cho tôi hỏi trường hợp như gia đình tôi có được cấp sổ đỏ không?
1 2 3 4 5 6 ... 106