Tạo cơ sở pháp lý về ứng phó sự cố chất thải
Mtđt30/03
Những năm gần đây, trên phạm vi cả nước đã xảy ra nhiều sự cố môi trường do chất thải gây ra, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
1 2 3 4 5 ... 156