Nghệ An: Đình chỉ hoạt động xưởng gỗ dăm trái phép của HTX Thịnh Kỳ
LÊ THÀNH14/08
Sau khi MTĐT phản ánh xưởng gỗ dăm trái phép của HTX Thịnh Kỳ ngang nhiên hoạt động, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp đã lập đoàn liên ngành kiểm tra lập biên bản, yêu cầu đình chỉ hoạt động.
1 2 3 4 5 ... 125