Thông tin chính thức vụ việc nữ trưởng phòng 'mượn' bằng chị gái
Q.T(t/h)07/10
Dù chỉ học hết THCS, vị nữ trưởng phòng đã dùng bằng tốt nghiệp THPT của chị gái để đi học Trung cấp, Đại học và hiện đang giữ chức Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.
1 2 3 4 5 ... 135