Thái Bình: Nhiều sai phạm nghiêm trọng tại khu du lịch Cồn Đen
Nam Phong19/08
Khu du lịch sinh thái Cồn Đen - Một dự án quan trọng trong chủ trương phát triển du lịch của tỉnh Thái Bình, thế nhưng ngay từ khi mới triển khai dự án đã lộ nhiều sai phạm
1 2 3 4 5 ... 126