Bắc Giang: Xưởng sản xuất bếp ga gây ô nhiễm vẫn chây ì
Phùng Đô14/05
Xưởng sản xuất, lắp ráp linh kiện bếp ga của ông Hà Viết Tưởng vẫn chưa hoàn thành kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác định theo quy định.
1 2 3 4 5 ... 106