Xử phạt vi phạm hành chính người đi bộ?
MTĐT05/01/2018
hiện nay pháp luật có quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với người đi bộ không?