Dự án Đảo Sen: Xây dựng sai hoàn toàn với quy hoạch (Bài 2)
Mạnh Tưởng14/08/2019
Không chỉ diện tích hồ điều hòa bị chủ đầu tư thực hiện sai với quy hoạch, các vị trí khác của dự án cũng đang bị chủ đầu tư thực hiện sai vị trí quy hoạch ban đầu được phê duyệt.
1 2 3 4 5 6 ... 37