Bến bãi trung chuyển không phép “lộng hành” ở Gia Lâm
Mtđt10/05/2017
Hàng ngày những tuyến đường liên huyện trên địa bàn xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm) phải “oằn mình” cõng tải bởi những “binh đoàn” xe quá khổ, quá tải.