Vĩnh Phúc: Xác minh việc dân tố dự án lấm chiếm lòng hồ Thanh Lanh
PV16/10/2019
Nội dung công dân tố cáo Công ty CP Nam Tam Đảo đổ đất lấn chiếm lòng hồ Thanh Lanh đang được Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc xác minh, làm rõ.
1 2 3 4 5 ... 37