Khách hàng tố sản phẩm của Công ty cám FaCo chất lượng kém?
Hà Phương26/07
Công ty CP dinh dưỡng Quốc tế FaCo quảng cáo sản phẩm cám cho gà đẻ sẽ đạt được năng suất cao như đẻ nhiều, trứng to. Thế nhưng, sau khi dùng không những không đẻ được mà còn chết hàng trăm con.
1 2 3 4 5 ... 33