“Làm xiếc” tài sản NN, 'vẽ bùa' cho DN ô nhiễm MT ở Bắc Giang

Sau hàng loạt phản ánh của báo chí, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang, TT tỉnh Bắc Giang và cơ quan liên quan đã vào cuộc, kiểm tra, xem xét xử lý các sai phạm xảy ra ở TT Quan trắc TN&MT.

Nhóm PV 11:10am, 06/03/2020

Sau hàng loạt phản ánh của báo chí, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang, Thanh tra tỉnh Bắc Giang và cơ quan liên quan đã vào cuộc, kiểm tra, xem xét xử lý các sai phạm xảy ra ở Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.

Đến cuối tháng 7/2017, ông Vũ Đức Phượng - Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang; ông Lê Viết Triều -Trưởng phòng Hành chính, Kế toán (là người chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu đấu thầu mua sắm tài sản và thu chi) của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang; bà Nguyễn Hậu Giang - Trưởng phòng Phân tích và hóa nghiệm (là người chịu trách nhiệm chính đối với việc phân tích chất lượng môi trường và tham mưu phát hành các phiếu phân tích quan trắc môi trường) thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang đã bị kỷ luật.

Tuy nhiên, sau đó cơ quan cấp trên kiểm tra lại việc xem xét kỷ luật này thì phát hiện ra việc kỷ luật nêu trên không đúng quy định, nên yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang phải làm lại việc thi hành kỷ luật đối với các đối tượng liên quan nêu trên theo đúng quy định.

Quyết định kỷ luật không đúng quy định ban hành vào tháng 7/2017

Đến tháng 12/2017, căn cứ vào Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của BCH Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thì Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã xem xét xử lý vi phạm đối với các cá nhân có liên quan, sau đó ông Vũ Văn Tưởng chịu trách nhiệm xem xét và ký Quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với các cá nhân liên quan, không xem xét xử lý kỷ luật tập thể liên quan.

Những tưởng là sự việc đến đây là kết thúc và các tập thể, cá nhân có liên quan sau khi bị kỷ luật sẽ rút kinh nghiệm để tiến bộ hơn trong công tác, đóng góp nhiều hơn cho công việc, cho ngành tài nguyên môi trường và công tác quan trắc môi trường.

Nhưng không hẳn, khi phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam tìm hiểu thì được biết, việc xem xét xử lý kỷ luật các đối tượng có liên quan đối với vụ việc nêu trên đã bị bỏ sót, chưa xong và vẫn không đúng theo quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của BCH Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm.

Quyết định ban hành sau khi xem xét xử lý kỷ luật lại nhưng không hề gửi cho Sở TNMT tỉnh Bắc Giang xem xét xử lý lại cho tương ứng về mặt chính quyền theo khoản 6 Điều 2 Quy định số 102-QĐ/TW của BCH TƯ Đảng

Cụ thể, Thủ trưởng 2 phòng thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang và Giám đốc Trung tâm Quan trắcTài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang bị xử lý kỷ luật vì những lý do mang tính cá nhân và tính tập thể (chỉ vi phạm được khi được các tổ, các tập thể cùng đồng thuận) thế nhưng sau khi kỷ luật các cá nhân thì Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã không hề kỷ luật tập thể Chi bộ Đảng cũng như tập thể lãnh đạo của Trung tâm này.

Các Quyết định kỷ luật đảng viên vi phạm ký vào tháng 12/2017 cũng không hề gửi cho Sở và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang để xem xét xử lý kỷ luật về mặt chính quyền tương ứng theo như quy định tại khoản 6, Điều 2 Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của BCH Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm.

Cụ thể, tại khoản 6 Điều 2 Quy định số 102 nêu rõ: " Kỷ luật Đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước và điều lệ của đoàn thể.

Khi các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể chính trị - xã hội đình chỉ công tác, khởi tố bị can hoặc thi hành kỷ luật đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên là đảng viên thì phải thông báo ngay bằng văn bản cho tổ chức đảng quản lý đảng viên đó biết. Chậm nhất là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, tổ chức đảng quản lý đảng viên phải xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng."

Thiết nghĩ, việc xem xét kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân như nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang tiếp tục không đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Có lẽ vì thế mà một số cán bộ, đảng viên ở đây ngày càng coi thường pháp luật hơn, nhất là một số cán bộ lãnh đạo đứng đầu cơ quan này, cho nên gần đây lại xuất hiện một số đơn thư nêu rõ việc người đứng đầu Trung tâm này là ông Vũ Văn Hữu đã cố tình tuyển dụng trái quy định của pháp luật đối với bà Nguyễn Thị Thương vào biên chế viên chức nhà nước, cùng hàng loạt các sai phạm khác về chi tiêu ngân sách cũng như thu, chi tại Trung tâm này.

Tài liệu chứng minh bà Nguyễn Thị Thương vào làm việc ở Trung tâm Quan trắc môi trường Bắc Giang từ đầu năm 2019, nhưng đến tháng 7/2019 bỗng có văn bản chuyển bà Thương là nghiên cứu viên Trung tâm phụ gia dầu mỏ (Viên chức nhà nước) từ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam và được tiếp nhận và điều động vào Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Giang từ tháng 8/2019. Liệu có sự xảo trá của các cán bộ đảng viên ký các văn bản nêu trên?

Đơn thư tố cáo cũng đã được gửi cho nhiều cơ quan chức năng Trung ương và tỉnh Bắc Giang, trong đó có báo chí đề nghị xem xét và xử lý dứt điểm vụ việc..

Riêng với trường hợp bổ nhiệm ông Vũ Văn Hữu làm Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang cũng đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Bắc Giang "kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về việc điều động, bổ nhiệm ông Vũ Văn Hữu..." tại văn bản số 1449/VPCP-TCCV ngày 22/02/2019 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký.

Mặc dù việc xử lý vi phạm pháp luật và xử lý đơn tố cáo chưa xong nhưng 2 cán bộ này vẫn nghiễm nhiên vào quy hoạch nhân sự lãnh đạo cấp ủy Đảng

Vậy mà không hiểu vì lý do gì và căn cứ vào chất lượng đảng viên như thế nào mà ngày 28/02/2020 vừa qua, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang ra văn bản số 29-NQ/ĐU phê duyệt bổ sung quy hoạch vào Ban Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020- 2022 và các nhiệm kỳ tiếp theo ở Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang đối với cả ông Vũ Văn Hữu và ông Lê Viết Triều, là hai đảng viên đều đang có vấn đề chưa được xem xét xử lý dứt điểm theo quy định.

Việc đưa những người vi phạm pháp luật và bị tố cáo vi phạm pháp luật vào quy hoạch nhân sự cấp ủy đảng ở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang (thuộc Đảng ủy các Cơ quan tỉnh Bắc Giang) có vi phạm Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại buổi họp Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức ngày 4/11/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: "Dứt khoát không đưa vào Quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng tiêu cực, cơ hội chính trị như “con lươn, con trạch”..."

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin./.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết “Làm xiếc” tài sản NN, 'vẽ bùa' cho DN ô nhiễm MT ở Bắc Giang tại chuyên mục Điều tra- Bạn đọc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất