Vụ đấu giá tại Công an Hà Tĩnh: Thông báo đấu giá cho có lệ
Đăng Khôi27/02
Theo quy định, thông báo bán đấu giá phải công khai ít nhất 2 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày trên phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương hoặc địa phương.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 37