Đồng Thịnh - Vĩnh Phúc: GPMB sai, ai sẽ chịu trách nhiệm?
Nguyễn Dũng - Minh Thanh25/03
Ông Bùi Văn Huy cho rằng: “Việc GPMB làm sai là do UBND xã Đồng Thịnh và Ban giải phóng mặt bằng huyện Sông Lô, không liên quan đến BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc”.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 38