Sóc Sơn: Tân chủ tịch xã Bắc Sơn nói gì về vụ đổ trộm chất thải?
Tiêu Diệp - Mạnh Hoàng11:46 sáng
Không biển báo nguy hiểm, không cách ly khu vực đổ trộm chất thải bị nghi là nguy hại, không xác minh thông tin HTX Môi trường xanh hoạt động như thế nào. Đó là trả lời của Tân chủ tịch xã Bắc Sơn.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 35