Chủ đầu tư Ecohome 3 nói gì về vụ đổ trộm đất thải ở Đông Anh?  
Phùng Đô10:59 sáng
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ Đô đã đổ trách nhiệm về phía "nhà thầu phụ đào đất" trong vụ đổ trộm đất thải xuống đất nông nghiệp ở thôn Mai Châu, xã Đại Mạch.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 99