TP.HCM xử lý lượng rác thải lớn bằng công nghệ đốt phát điện 2020

TP sẽ xử lý 50% khối lượng rác thải sinh hoạt được bằng công nghệ đốt phát điện.

Vi Thảo T/H 14:41pm, 23/07/2019
UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành, quận, huyện và đơn vị liên quan về việc thực hiện chỉ tiêu đến cuối năm 2020, 50% khối lượng rác thải sinh hoạt được bằng công nghệ đốt phát điện.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP được UBND TP giao xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP đến năm 2025. Trong đó vận dụng Nghị định số 32/2019 quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để xác định rõ cơ sở pháp lý, khối lượng rác thải sinh hoạt phân bổ cho các dự án hiện hữu đã có chủ trương chuyển đổi công nghệ và khối lượng rác thải sinh hoạt cho các dự án được lựa chọn bằng hình thức đấu thầu trình UBND TP xem xét, ban hành kế hoạch trong tháng 7-2019….

Lượng lớn rác thải ở TP sẽ được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện năm 2020

Ngoài ra, UBND TP giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP trực tiếp chỉ đạo việc thẩm định hồ sơ xin chủ trương điều chỉnh đầu tư của các dự án chuyển đổi công nghệ do chủ đầu tư trình; khẩn trương trình UBND TP trong tháng 8-2019.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng giao Giám đốc các Sở Xây dựng TP, Quy hoạch - Kiến trúc TP, Tài nguyên và Môi trường TP, Khoa học và Công nghệ TP, Công thương TP và sở ngành liên quan trực tiếp chỉ đạo đẩy nhanh giải quyết các thủ tục thuộc đơn vị mình đối với các dự án chuyển đổi công nghệ, đảm bảo thời gian giải quyết hoàn thành thủ tục trước quý III-2019; chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu để xảy ra chậm trễ, ách tắc thủ tục tại đơn vị, làm chậm tiến độ khởi công của các dự án.
Loading...
Bạn đang đọc bài viết TP.HCM xử lý lượng rác thải lớn bằng công nghệ đốt phát điện 2020 tại chuyên mục Tin nhanh môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất