Rác bủa vây Đà Lạt
Mtđt25/03
Nhiều điểm tập kết rác tự phát của một số gia đình đã vô tình làm bẩn thành phố ngàn hoa Đà Lạt (Lâm Đồng).
1 2 3 4 5 ... 180