Giảm thiểu rác thải nhựa: Thay đổi từ nhận thức đến hành động
Mtđt03/01
Nhận thức được tác hại của rác thải nhựa, thời gian qua, người dân Thủ đô đã có thay đổi tích cực bằng những hành động rất cụ thể, thiết thực.
1 2 3 4 5 ... 170