Chất lượng không khí Hà Nội đều ở mức tốt trong ngày 9/2
Mtđt10/02
Ngày hôm qua (9/2), chất lượng không khí Hà Nội đã được cải thiện đáng kể khi chỉ số đo tại tất cả các trạm trên địa bàn TP đều ở mức tốt (màu xanh).
1 2 3 4 5 ... 173