Chung tay “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”
Mtđt05/06/2018
“Vào Ngày Môi trường thế giới, thông điệp rất đơn giản: từ chối sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Từ chối những gì bạn không thể tái sử dụng. Cùng nhau vạch ra con đường tới một thế giới sạch hơn".