Bộ TN&MT đang thanh tra 75 đơn vị về nhập khẩu phế liệu

Theo Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổng số sẽ thanh tra 75 đối tượng, trong đó có 64 tổ chức, 10 Sở TN&MT và Tổng cục Môi trường.

MTĐT 18:31pm, 27/08/2018
Tới đây, Bộ TN&MT sẽ tổ chức thanh tra lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến việc bảo vệ môi trường trong việc nhập và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
Bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) đã công bố Quyết định số 2535/QĐ-BTNMT ngày 10/8/2018 về việc thanh việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công tác cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Chiều 24/8, Bộ cũng đã công bố Quyết định thanh tra đối với Tổng cục Môi trường.

Được biết, trước đó, ngày 22/8/2018, tại Trụ sở Bộ ở thành phố Hồ Chí Minh, Bộ đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra đối với 08 Sở TN&MT (Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre, Bình Phước, Cần Thơ) và 29 tổ chức trên địa bàn các tỉnh, thành này.

Dự kiến, ngày 27/8/2018, tại trụ sở Bộ ở Đà Nẵng, Bộ sẽ tổ chức công bố Quyết định thanh tra đối với Sở TN&MT Đà Nẵng và 05 tổ chức trên địa bàn thành phố.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thanh tra các đơn vị nhập khẩu phế liệu.

Theo đó, Bộ sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức được cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo:
Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương và Bộ TN&MT hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ TN&MT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; thời kỳ thanh tra từ lúc giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất có hiệu lực đến nay.

Bên cạnh đó, sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; thời kỳ thanh tra từ ngày 27 tháng 10 năm 2015 đến nay.

Thanh tra công tác cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của Tổng cục Môi trường; thời kỳ thanh tra từ ngày 27 tháng 10 năm 2015 đến nay.

Thanh tra công tác cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của các Sở Tài nguyên và Môi trường; thời kỳ thanh tra từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến nay.

Theo Thanh tra Bộ, tổng số sẽ thanh tra 75 đối tượng, trong đó có 64 tổ chức, 10 Sở TN&MT và Tổng cục Môi trường). Cụ thể ở Miền Bắc có 34 đối tượng (30 tổ chức, 03 Sở TNMT và Tổng cục Môi trường); Miền Trung: 06 đối tượng (05 tổ chức và 01 Sở TN&MT); Miền Nam: 35 đối tượng (29 tổ chức và 06 Sở TN&MT).

Trong số 64 tổ chức có 54 tổ chức được Bộ cấp giấy xác nhận, 10 tổ chức được Sở TN&MT cấp giấy chứng nhận/xác nhận. 54 tổ chức nhập khẩu trực tiếp, 05 tổ chức nhập khẩu ủy thác, 05 tổ chức được Bộ chỉ định tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Bộ TN&MT đang thanh tra 75 đơn vị về nhập khẩu phế liệu tại chuyên mục Tin nhanh môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất