Súc rửa đường ống nước sông Đà liệu có loại được hết 'chất độc hại'?
Triệu Trang17/10
"Kể cả khi doanh nghiệp súc rửa sạch đường nước lớn thì người dân phải súc rửa đường ống dẫn nước, bể chứa nước nhà mình. Mà việc rửa đường ông nước vào nhà mình rất khó".
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 152