Những sản phẩm thân thiện 'tuyên chiến' với rác thải nhựa
Mtđt16/08
Các sản phẩm thân thiện với môi trường, thay thế nilon, đồ nhựa đã được trưng bày trong khuôn viên Bộ Y tế, trong khuôn khổ Hội nghị trực tiếp triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.
1 2 3 4 5 6 ... 328