Nguy cơ tan đàn chim yến trước biến đổi khí hậu
Mtđt13/05
Biến đổi khí hậu, tốc độ đô thị hoá và việc tăng đàn liên tục đang ảnh hưởng rất lớn, có nguy cơ làm tan rã quần thể chim yến tại Việt Nam.
1 2 3 4 5 6 ... 281