Hà Nội: Nhiều tuyến đường trang bị “nhà ở di động” cho xe đẩy rác
Mtđt14/05
Những xe đẩy rác của lao công ở Hà Nội sau khi hết giờ làm được cất gọn gàng trong "ngôi nhà di động".
1 2 3 4 5 ... 281