Google: Đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ vào năng lượng sạch
Mtđt26/03/2014
Gần đây, Google đã đầu tư 1 tỷ USD vào dự án tái sử dụng nguồn năng lượng xanh, sạch. Việc đầu tư này có thể thay đổi phương cách người dùng truy cập các dịch vụ của Google, tùy thuộc vào công ty có kế hoạch sử dụng các tài sản mới như thế nào. Đọc để tìm hiểu thêm về ý tưởng mới nhất của Google trong việc tái tạo năng lượng, lý do tại sao họ làm như vậy, họ đang đang làm gì với công nghệ môi trường này.