Hà Tĩnh: Động đất 2.7 độ richter ở huyện Hương Sơn
Mtđt22/02
Trận động đất 2,7 độ Richter xảy ra tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vào đêm 21/2. Người dân cho biết có nghe, cảm nhận được như tiếng nổ nhẹ và có sự rung lắc nhẹ.
1 2 3 4 5 ... 411