Môi trường nông nghiệp 4.0 cho tiểu vùng Đồng Tháp Mười
Khắc Dzũng – Nam Phương28/11/2017
Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp – Bộ NN&PTNT phối hợp UBND tỉnh Long An vừa tổ chức Hội thảo Lựa chọn và ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại Long An.