Ninh Bình: Thanh tra các đơn vị nhập khẩu và sử dụng phế liệu

UBND tỉnh Ninh Bình mới ký Quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành về việc chấp hành luật bảo vệ môi trường đối với các đơn vị nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

MTĐT 21:20pm, 12/09/2018

Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã Quyết định lập Đoàn thanh tra liên ngành về Bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND tỉnh Ninh Bình đã Quyết định lập Đoàn thanh tra liên ngành về Bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu.

Theo Quyết định, các đối tượng thanh tra là các đơn vị có hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu từ năm 2015 đến nay và do Trưởng Đoàn thanh tra lựa chọn, quyết định trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế.

Thời hạn thanh tra trong vòng 20 ngày. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ khảo sát và xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nội dung thanh tra. Thực hiện thanh tra theo đúng quy định của Luật Thanh tra, Quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra và thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội dung thanh tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình và của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh Ninh Bình cũng cho biết, Đoàn thành tra liên ngành bao gồm có đại diện Thanh tra tỉnh, Chi cục Bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Ninh Bình: Thanh tra các đơn vị nhập khẩu và sử dụng phế liệu tại chuyên mục Môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0913 385 005 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất