Trái phiếu xanh thu hút vốn cho các dự án môi trường
Mtđt01/03/2018
Trái phiếu xanh được định nghĩa như một loại chứng khoán có thu nhập cố định nhằm thu hút vốn cho các dự án có lợi ích về môi trường.
1 5 6 7 8 ... 9