Hướng đi cho ngành nhựa tái chế
Mtđt30/08/2018
Theo dự báo, đến năm 2023, lượng nguyên liệu nhựa chính phẩm cho sản xuất ở Việt Nam cần khoảng 10 triệu tấn.
1 2 3 4 5 6 ... 8