Thu phí khí thải: Phí chồng phí có thể dẫn tới lạm phát?
Mtđt19/12/2018
Chuyên gia kinh tế cho rằng, thu phí khí thải sẽ làm cho giá hàng hoá tăng cao, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ bị giảm đi vì đội quá nhiều loại phí, đời sống người dân bị ảnh hưởng.
1 2 3 4 5 ... 8