Có thể tẩy sạch hoàn toàn chất độc xung quanh nhà máy Rạng Đông?
Mtđt09/09/2019
Phó Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cho biết: "Với lực lượng hiện có, Binh chủng Hoá học có thể tẩy sạch hoàn toàn chất độc quanh nhà kho Rạng Đông".
1 2 3 4 5 ... 12