Vì sao chất lượng không khí Hà Nội được cải thiện trong tuần qua?
Mtđt16/04
Theo thống kê của Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trong tuần vừa qua, chỉ số chất lượng không khí trên địa bàn TP. Hà Nội tiếp tục được cải thiện so với các tuần trước.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 6